Bylunds Bil och Kia jobbar aktivt med att skapa en mer hållbar framtid där alla barn får spela fotboll på lika villkor. Vi engagerar oss i ungdomsfotbollen – nu mer än någonsin – ihop med landslagsstjärnan  Kosovare Asllani. Asarums IF har skrivit under Asllanikontraktet för alla barns rätt att lira. Kontraktet har sin utgångspunkt i FN:s barnkonvention och syftar till att låta alla barn vara med och lira, på lika villkor. Ingen ska diskrimineras. Flickor och pojkar ska få samma förutsättningar. Tränare och ledare ska respektera och behandla alla barn lika. Tillfråga barn i frågor som rör elitsatsning. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Fotboll ska spelas på barnens villkor :-)